Jak znaleźć właściciela działki

Zakup nieruchomości jest wieloetapowym procesem, który niekiedy wymaga samodzielnej weryfikacji poszczególnych informacji na jej temat lub jej stanu prawnego. Czasami do czynienia możemy mieć z sytuacją, w której dana osoba jest zainteresowana zakupem konkretnej działki, lecz nie jest w stanie znaleźć właściciela danego terenu. Podpowiadamy, jak krok po kroku powinno wyglądać poszukiwanie osoby, do której przynależy grunt.

Pierwszy krok to odnalezienie miejsca, w którym znajduje się działka. Do tego celu służy popularna interaktywna mapa Geoportal. Zawiera ona informacje, takie jak obręb ewidencyjny, powierzchnia działki czy jej numer. Na początku należy upewnić się, że w polu „Zawartość mapy”, które znajduje się w prawym górnym rogu została zaznaczona opcja „Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów”. Możliwe jest wówczas dowolne przybliżanie i oddalanie mapy. Uwaga! Znajdująca się na Geoportalu baza danych jest na tyle rozbudowana, że serwis może działać powoli i stopniowo ładować poszczególne informacje. Po odnalezieniu wybranego gruntu, należy kliknąć na strzałkę i przycisk z literą „i”. Wyświetlone zostaną wówczas wszystkie ogólnodostępne informacje. Chcąc ustalić numer księgi wieczystej, należy zapisać numer znajdujący się pod nazwą „Numer działki”.

Czym jest wspomniana powyżej księga wieczysta? To dokument, z którego można odczytać wszelkiego rodzaju informacje na temat danego gruntu lub budynku, takie jak obciążenia hipoteczne, ograniczenia rzeczowe czy nazwiska właścicieli. Numer księgi wieczystej może zostać ustalony na 3 sposoby. Pierwszym z nich jest złożenie wniosku do Wydziału Ksiąg Wieczystych w stosownym sądzie rejonowym. Niezbędne jest wówczas wskazanie istotnego interesu prawnego, takiego jak na przykład konieczność postępowania spadkowego, w skład którego wchodzi grunt. Drugi sposób na ustalenie numeru księgi wieczystej to ustalenie wypisu z Państwowej Ewidencji Gruntów. W tym przypadku również niezbędne będzie przedstawienie interesu prawnego. Ostatnie z dostępnych rozwiązań to wykupienie usługi na dedykowanej stronie internetowej.

Posiadamy już numer księgi wieczystej — co dalej? Niezbędne będzie sprawdzenie bazy ksiąg wieczystych. Jest ona prowadzona nieodpłatnie przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Z pomocą uprzednio uzyskanego numeru księgi wieczystej wprowadzamy do systemy dane, a następnie przeglądamy lub pobieramy informacje na temat danego gruntu. Księga wieczysta składa się z następujących działów: Oznaczenie nieruchomości (zawiera on dane geodezyjne i adresowe związane z konkretnym budynkiem czy działką), Spis praw związanych z własnością (zapisane są tu prawa właścicieli lub wieczystych użytkowników), własność (znaleźć można tutaj szczegółowe dane na temat osoby będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem gruntu, mieszkania lub domu), prawa, roszczenia i ograniczenia (dział ten zawiera dane odnośnie praw lub roszczeń, które przysługują osobom trzecim wobec gruntu czy nieruchomości) oraz hipoteka (informacje na temat zaciągniętych zobowiązań).