Jak sprawdzić dewelopera

Zakup nieruchomości to dla większości osób najważniejsza inwestycja w całym życiu. Aby skutecznie zniwelować ewentualne ryzyko z tym związane, warto sprawdzić, czy mamy do czynienia z wiarygodnym deweloperem. Jak to zrobić?

Dlaczego należy sprawdzić dewelopera przed podjęciem decyzji o zakupie nieruchomości? Jest to spore zobowiązanie finansowe. Sprawdzenie, z jaką firmą mamy do czynienia pozwoli uniknąć rozmaitych stresujących sytuacji. W ten sposób skutecznie zminimalizować można ryzyko upadku inwestora podczas prowadzenia projektu lub stania się ofiarą wyłudzenia. To jednak nie wszystko. Sprawdzenie dewelopera pozwala ograniczyć prawdopodobieństwo zakupu nieruchomości z wadami budowlanymi lub bardzo długiego terminu oczekiwania na oddanie inwestycji do użytkowania. Nawiązując współpracę z rzetelną firmą, nie narażamy się na utratę oszczędności całego życia czy ciągnące się niekiedy latami procesy sądowe.

Jak krok po kroku powinno wyglądać sprawdzanie dewelopera? Czynności z tym związane należy wykonać jeszcze zanim zostanie podpisana umowa deweloperska. Firmę deweloperską najlepiej sprawdzić w kilku różnych źródłach. Zarówno pod kątem zrealizowanych do tej pory projektów, jak i doświadczenia na rynku, sytuacji finansowej czy przynależności do organizacji branżowych. Równie istotną kwestią są opinie dotychczasowych klientów — tego, w jaki sposób przebiega realizacja inwestycji czy w jaki sposób rozwiązywane były kwestie sporne po oddaniu nieruchomości do użytku.

Pierwszy etap sprawdzania dewelopera może stanowić analiza historii jego działalności. Jak to zrobić? Warto sprawdzić jego status sprawny oraz dowiedzieć się, kto ma udziały w firmie. Gdy dana spółka jest notowana na giełdzie, zyskać można łatwy dostęp do sprawozdań finansowych z lat ubiegłych. Wszytko to pozwoli upewnić się, że deweloper jest podmiotem wypłacalnym.

Przed zakupem nieruchomości warto również sprawdzić opinie na temat dewelopera w sieci — w mediach społecznościowych, Google czy forach tematycznych. Uwagę przykuć powinny te negatywne, w których klienci żalą się na opóźnienia w oddawaniu mieszkań czy widoczne wady techniczne. Rzetelny deweloper jest w stanie odpowiedzieć na tego typu zarzuty i rozsądnie je uargumentować.

Jak jeszcze można sprawdzić dewelopera przed kupnem nieruchomości? Dobrym rozwiązaniem jest zapoznanie się z jego wcześniejszymi inwestycjami. Jeżeli w przypadku poprzednich projektów wystąpiły jakiekolwiek problemy, z łatwością będzie można znaleźć w sieci informacje na ten temat.

Bardzo dobrym pomysłem jest także udanie się na osiedle wybudowane przez dewelopera. Dzięki temu można dokładnie przyjrzeć się elewacji i zastosowanym materiałom wykończeniowym oraz sprawdzić, jak duża jest odległość pomiędzy poszczególnymi budynkami oraz czy otacza je wystarczająca ilość zieleni.

W jaki sposób sprawdzić, czy dany deweloper nie jest zadłużony? W tym celu niezbędne będzie udanie się do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego niezaleganie ze składkami i opłatami.